Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik strävar åt att bli en strategisk partner inom utvalda nischer i bygg- och anläggningsbranschen. Koncernen är Pegrocos största navbolag och består av flera ledande bolag inom berghantering och grundläggning. Pegroco bildade Nordisk Bergteknik i juni 2016 i samband med att man förvärvade Norrbottens Bergteknik AB. Sedan dess har tilläggsförvärv gjorts och koncernen består idag av ett 15-tal operationella bolag, över 750 medarbetare och med verksamhet i både Sverige och Norge. Verksamheten är indelad i de två segmenten Berg och Grund, vilka kompletterar varandra och inkluderar huvudområden såsom prospektering, borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning.

Nordisk Bergteknik är Nordens största oberoende aktör inom sina nischer och är en viktig underleverantör för större entreprenadbolag såsom PEAB, Skanska och Veidekke. Kunderna är både privata och publika men slutkunden utgörs i majoritet av den offentliga sektorn. De stora infrastrukturprojekten i både Norge och Sverige utgör bolagets huvudmarknad och gör att det inom överskådlig tid finns en stabil underliggande marknadstillväxt. Den historiska genomsnittliga tillväxten de senaste fem åren har varit mellan 6-9% beroende på segment. Inom bygg- och anläggningsbranschen är berghantering och grundläggning specialistkompetenser med relativt höga inträdesbarriärer. Samtidigt är marknaden fragmenterad och erbjuder möjligheter både att konsolidera och att expandera in i närliggande nischer.

Besök gärna Nordisk Bergtekniks hemsidor via länken nedan.