Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är idag norra Europas största helhetsaktör inom berghantering och grundläggning. Koncernen har ett 16-tal operationella bolag med starka positioner och varumärken på de regionala marknaderna runt om i Sverige och Norge. Nordisk Bergteknik är Pegrocos största navbolag. Pegroco bildade Nordisk Bergteknik i juni 2016 i samband med att man förvärvade Norrbottens Bergteknik AB. Sedan dess har tilläggsförvärv gjorts och koncernens omsättning 2021 översteg 1,9 miljarder kronor och man har idag över 900 medarbetare.

Inom koncernen finns bolag vars erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Verksamheten är indelad i de två kompletterande segmenten Berg och Grund och omfattar kompetensområden såsom prospektering, borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Nordisk Bergteknik strävar åt att bli en strategisk partner till entreprenadbolag inom utvalda nischer i bygg- och anläggningsbranschen och är redan en viktig underleverantör till större entreprenadbolag såsom PEAB, Skanska och Veidekke. De stora infrastrukturprojekten i både Norge och Sverige utgör bolagets huvudmarknad och gör att det inom överskådlig tid finns en stabil underliggande marknadstillväxt. Samtidigt är branschen fragmenterad och erbjuder möjligheter för Nordisk Bergteknik, både att konsolidera marknaden och att expandera in i närliggande nischer.

Nordisk Bergtekniks aktie noterades på Nasdaq Stockholm i oktober 2021.

Besök gärna Nordisk Bergtekniks hemsidor via länken nedan.

Nordisk Bergteknik