Scandinavian Air Ambulance

Scandinavian Air Ambulance (SAA) är Nordens ledande aktör inom ambulansflyg med både flygplan och helikoptrar. Bolaget är verksamt i hela Norden med huvuddelen av uppdragen i Sverige och Finland. Bolaget har tretton flygbaser i regionen, varav tio i Sverige. Huvudsaklig kund är den offentliga sjukvården. SAA utför även internationella uppdrag, oftast med försäkringsbolag som betalande kund.

2007 blev Pegroco kontaktade av SAAs bank, SEB. SAAs VD planerade att göra en MBO och banken, som kände Pegroco sedan tidigare affärer, ville ha med Pegroco för att ge affären finansiell stabilitet. Pegroco genomförde investeringen efter en utvärdering som pekade på ett antal positiva faktorer. Bolagets VD var entreprenöriell, affärsinriktad och mycket engagerad. Kontrakten med kunderna var långa och branschen hade höga inträdesbarriärer. Det fanns goda expansionsmöjligheter eftersom konkurrensen var fragmenterad. Utmaningen var att hitta en optimal finansiell struktur för ett sådant kapitalintensivt bolag i en expansionsfas.

Pegroco som aktiv ägare

Efter inträdet vidtog Pegroco och ledningen ett antal åtgärder. SAA drev då även den reguljära flyglinjen Luleå-Pajala på uppdrag av Rikstrafiken. Med en ny affärsplan renodlades verksamheten strategiskt och finansiellt mot ambulansflyg med målet att bli ledande i Norden. Pegroco tog initiativ till diskussion med bankerna, vilket ledde till att leasingavtalen för helikoptrarna kunde omförhandlas på bättre villkor. En konkurrent förvärvades vilket gav bolaget en starkare marknadsposition och bättre balans mellan helikopter- och flygplansverksamheterna. En av Pegrocos medarbetare gick in som interims-VD i det förvärvade bolaget för att effektivisera det innan det integrerades med SAA. Som ett led i affärsplanen tog Pegroco initiativ till varumärkesbyggande, firmaändring samt stärkte marknads-och säljorganisationen- En kompetent styrelse rekryterades ur Pegrocos nätverk. Med ett i grunden starkare bolag kunde man sedan vinna ett antal nya upphandlingar. 2012 vann SAA en upphandling om tre baser i Finland. Bolaget kunde därmed påbörja en expansion utanför Sverige som även ledde till närvaro i Danmark och Norge.

I juni 2014 avyttrades SAA till spansk/italienska helikopterkoncernen Avincis Group, som i sin tur kort därefter förvärvades av brittiska börsnoterade 40 Mdkr-koncernen Babcock. Vid Pegrocos inträde i SAA uppgick omsättningen till ca 35 Mkr. Vid exit hade omsättningen växt till ca 500 Mkr.

Besök gärna Scandinavian Air Ambulances hemsida:

Scandinavian Air Ambulance