Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har en patenterad teknik för att utvinna kimrök, olja, stål och gas genom återvinning av uttjänta däck. De utvunna materialen säljs till industrin och återanvänds i nya produkter. Bolaget driver egen demonstrations- och återvinningsanläggning i Åsensbruk, Dalsland och säljer nyckelfärdiga anläggningar på en världsmarknad.

Bolaget kan genom sin process bidra till en hållbar cirkulär ekonomi med minskad miljöpåverkan och CO2-utsläpp. Bolagets process baseras på pyrolys vilket innebär att materialet – däcken – värms upp i en hög temperatur i en syrefattig miljö. Avsaknaden av syre gör att materialet inte förbränns utan istället sönderfaller; så kallad termisk nedbrytning. Bolaget driver genom sitt dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB en demonstrations- och återvinningsanläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Dalsland, och avser att sälja nyckelfärdiga anläggningar på världsmarknaden.

Enviros huvudsakliga uppgift är att utveckla, bygga och sälja anläggningar för återvinning av uttjänta däck baserat på Bolagets egna patenterade pyrolysprocess. Processen möjliggör en effektiv återvinning av däckens fyra beståndsdelar, kimrök, olja, stål och gas. Kimröken, som resulterar i väsentligt lägre CO2-utsläpp jämfört med nyproducerad kimrök och därmed ger minskad miljöpåverkan, återvinns för avsättning inom gummiindustrin, olja används för förbränning som energikälla samtidigt som stålinnehållet unyttjas för återvinning inom metallindustrin. Producerad gas används i den egna återvinningsprocessen.

Efter tekniska uppgraderingar av anläggningen i Åsensbruk samt pågående säkerställning av produktkvaliteten för kimrök står Enviro nu inför en kommersialisering av fullskaliga anläggningar. Bolaget för en rad diskussioner om anläggningsförsäljningar inom EU och globalt.

I februari 2016 tecknade Bolaget, efter en tids samarbete, ett leveransavtal med AnVa Polytech gällande kimrök avsett för deras produktion av chassipluggar till Volvo Cars. Bolagets avsikt är att utöka leveranserna till AnVa Polytech då de undersöker möjligheten att använda återvunnen kimrök i er applikationer. Leveransavtalet var ett stort steg framåt för Enviro.

Under 2016 har bolaget tagit sig in i en kommersiell fas och genererat intressanta möjligheter såsom Chile på anläggningssidan kombinerat med stadigt ökande volymer kimrök till AnVa Polytech.

Besök gärna Enviros hemsida:

Enviro