Stockholms Spårvägar

Pegroco blev ägare i Stockholms Spårvägar 2015 som bildades 1987 av Stiftelsen Svenska Spårvägssällskapet. 2014 vann Stockholms Spårvägar upphandlingen från Stockholms läns landsting om spårvägslinjerna 21 (Lidingöbanan) och 7 (Djurgårdslinjen) med en kontraktstid på åtta år plus option på ytterligare fyra år. Bolaget transporterar drygt 9 miljoner resenärer per år. Under kontraktet ansvarar bolaget för planering och styrning av trafiken, för bemanning och underhåll av fordonen samt underhåll av hållplatser. Spåren och spårvagnarna tillhandahålls av uppdragsgivaren Storstockholms Lokaltrafik.

Stockholms Spårvägar är inriktat på drift av spårvägar och har enligt bolagets bedömning en relativt unik kompetens inom detta kollektivtrafiksegment. Drygt 1,4 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken i Sverige. De vanligaste kollektiva färdmedlen är tåg, spårvagn och buss. Under 2015 uppgick värdet på kollektivtrafiken i Sverige till 42,9 Mdkr. Drygt hälften av den svenska kollektivtrafiken finansierades av skatter. Det finns uttalade politiska mål att öka antalet resor med kollektivtrafik. Enligt bolagets bedömning är spårvagnen är det mest effektiva yttransportmedlet sett till energiförbrukning, miljöegenskaper och passagerarkapacitet. Många städer runt om i Europa och USA har nu valt att åter satsa på moderna spårvägssystem.

I september 2018 förvärvade bolaget en majoritet i Infraservice Group Scandinavian AB, en fristående entreprenör med en kompletterade kompetens inom nybyggnation och underhåll av järn- och spårväg. Bolaget har sitt huvudkontor i Nässjö. Marknaden för nybyggnation och järnvägsunderhåll i Sverige förväntas växa kraftigt under de kommande åren i och med Trafikverkets ökade anslag. Målbilden är att gruppen under en tidsperiod på fem till sju år skall byggas till att bli en ledande oberoende aktör inom svensk kollektivtrafik och underhåll, med tyngdpunkt på spårväg.

Besök gärna Stockholms Spårvägars hemsida:

Stockholms Spårvägar