Thinc Jetty Collective

Thinc Jetty Collective AB (Thinc) är ett varumärke och en koncern inom kommunikation. Thinc växer snabbt, både organiskt och genom förvärv. I oktober 2021 noterades Thincs aktie, som första helt svenskägda, entreprenörsdrivna kommunikationsbyråkoncern, på Spotlight Stock Market.

Kommunikationslandskapet blir alltmer komplicerat och kundernas kommunikations- och teknikbehov är mångfacetterat. Den största utmaningen för kunder idag är att få all kommunikation att hänga ihop. Att hitta den röda tråden både internt och externt. För att möta kundens kommunikationsutmaning erbjuder därför Thinc en sammanhållen grupp av bolag med specialkunskaper inom alla delar av kommunikation såsom strategisk analys och planering, medierådgivning, produktion, reklam, PR, och digitala tjänster. Oavsett uppdragets storlek samordnar Thinc de olika specialisterna, under uppdraget har kunden en enda kontaktperson, från start till mål.

Thinc, som innan namnbytet i samband med börsnoteringen hette Nowagruppen, har funnits sedan 2005, och det äldsta bolaget i gruppen startade 1991. Under andra halvåret 2021 genomfördes ett antal viktiga förvärv och koncernen består idag av tretton bolag uppdelat i affärsområdena Strategy, Creative, Performance och Systems & Software. Bolagen har för närvarande ett 70-tal konsulter och omsatte under första kvartalet 2022 drygt 72 miljoner kronor. Thinc har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå, Umeå, Växjö och Oslo.

Lär mer om Thinc och bolagen i gruppen genom att klicka på länken nedan.

Thinc