Integritetspolicy

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller från och med 25 maj 2018. Den ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Pegroco Invest AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg. För frågor om privatpolicyn kan du nå oss på e-post jesper@pegrocoinvest.com, andra kontaktar kan hittas på www.pegrocoinvest.com. Nedan följer information om hur vi behandlar personuppgifter, cookies, säkerhet med mera.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att samla in statistik om våra besökare.

Session-cookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (session-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. Sessioncookies används t.ex. för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.
Tredje-part-cookie: Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats såsom vilka externa sidor besökarna till vår hemsida kommer ifrån, vilka sökfrågor som används och vilka undersidor som besöks mest frekvent.
Statistik-cookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och för att öka vår förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats
Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter tredje parts cookies på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det: I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera. Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar. Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Pegroco Invest AB skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft inom EU i maj 2018.

Dina personuppgifter används för att kunna besvara förfrågningar och för kommunikation. Uppgifterna hanteras även för att i förekommande fall kommunicera erbjudanden, fakturering samt viktig information. Vi lämnar aldrig uppgifterna vidare till tredje part med undantag för sådana konsulter som vi från tid till annan använder för att för vår räkning utföra sådan kommunikation, och då med förbehållet att de endast får nyttja uppgifterna för den specifika kommunikationen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Vi använder säker servrar där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar och tillägg till våra villkor

Senast uppdaterad 30 maj 2018. Om vi ändrar något av våra villkor uppdaterar vi informationen på denna sida.