Kalendarium

Finansiell kalender m.m.

Bokslutskommuniké  2020 | 26 februari 2021

Årsredovisning 2020 | vecka 13

Extra bolagsstämma | 1 mars 2021

Årsstämma | 6 maj 2021

Delårsrapport januari-mars | 25 maj 2021

Delårsrapport januari – juni | 31 augusti 2021

Delårsrapport januari – september | 23 november 2021