Kalendarium

Finansiell kalender m.m.

Bokslutskommuniké  2021 | 25 februari 2022

Årsredovisning 2021 | vecka 13 2022

Årsstämma | 5 maj 2022

Delårsrapport januari-mars 2022 | 25 maj 2022

Delårsrapport januari – juni 2022 | 31 augusti 2022

Delårsrapport januari – september 2022 | 23 november 2022