Kalendarium

Finansiell kalender m.m.

Bokslutskommuniké  2022 | 28 februari 2023

Årsredovisning 2022 | vecka 17 2023

Årsstämma | 30 maj 2023

Delårsrapport januari – mars 2023 | 12 maj 2023

Delårsrapport januari – juni 2023 | 17 augusti 2023

Delårsrapport januari – september 2023 | 16 november 2023