Nordic Furnaces

I december 2017 förvärvade Pegroco den svenska delen av den finska industrigruppen Sarlin Group Oy Abs verksamhet för industriugnar av Pegrocos för ändamålet nystartade bolag Nordic Furnaces AB. Verksamheten kommer i det kortare perspektivet att även använda sig av namnet Sarlin Furnaces.

Nordic Furnaces är specialister på ugnar för värmebehandling av järn, stål, aluminium, zink och andra metaller. Bolaget erbjuder ugnar för nybyggnation, moderniseringar av befintliga ugnar samt löpande service och underhåll. Industriugnar används på flera ställen i värdekedjan för produktion av metallprodukter, från behandling av malmråvara till produktion av komponenter. Ugnarna har en viktig roll i att ge metallen önskvärda egenskaper. Nordic Furnaces har egen utveckling av ugnsteknologi och kan specialanpassa sina industriugnar för kunden. Bolaget har egen produktion av nyckelkomponenter och ugnar. Nordic Furnaces utför service även på ugnar av andra fabrikat. Moderniseringssegmentet drivs framförallt av att kunderna söker efter sätt att effektivisera och sänka kostnader i produktion, till exempel genom att minska energikostnader och att öka kapacitetsutnyttjandet. Marknadssegmentet service och underhåll har potential för tillväxt framdrivet framförallt av kundernas önskemål om bättre kostnadskontroll genom förbättrad underhållsplanering och av att kunna outsourca service och underhåll. Nordic Furnaces fokuserar på applikationer runt produktion av handelsprodukter och förädlade metallkomponenter inom stål- och aluminiumindustrierna. Bolagets ambition är att med hjälp av Internet of Things-teknologi utveckla sitt erbjudande inom service och underhåll. Bolaget avser även att expandera in i närliggande områden och bredda sitt erbjudande med till exempel induktionsugnsteknologi

Sarlin har en lång historik inom industriugnaroch bedöms i dag ha en ledande position i Sverige med en stor bas på cirka 450 ugnar i drift hos kunder i Sverige. Bland kunderna finns stora industribolag som till exempel Volvo, SKF, Atlas Copco och Sandvik. Nordic Furnaces säte och produktion är i Västerås och bolaget har även en filial i Göteborg. Verksamheten har cirka 24 medarbetare och omsatte cirka 57 Mkr under 2017. Besök Nordic Furnaces hemsida via länken nedan.

Nordic Furnaces