Affärsmodell

Pegroco investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Investeringarna är branschoberoende och innehavsportföljen diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Pegrocos aktieägare. Under 2020 omsatte bolagen som utgör Pegrocokoncernen 1 530 Mkr jämfört med 929 Mkr 2019, en ökning med 65 procent. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Bygga värde
Pegrocos affärsmodell är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt över tid realisera eller synliggöra de därmed skapade värdena.

Mindre och medelstora bolag, rimliga ingångsvärden
Pegroco investerar primärt i bolag med svensk bas, som arbetar inom B2B, och är storleksmässigt i segmentet mindre och medelstora bolag. Pegrocos erfarenhet visar att det stora utbudet av objekt i det bolagssegmentet, i kombination med en mindre konkurrens om förvärven, resulterar i lägre förvärvsmultiplar. Pegroco investerar framför allt i bolag med en beprövad affärsmodell, en stark marknadsposition, i sin region eller i sitt segment, samt ett över tid stabilt positivt kassaflöde. Ett viktigt investeringskriterium för Pegroco är att det finns en entreprenöriell kultur och en affärsinriktad ledning i bolaget. Pegrocos erfarenhet är att en framgångsrik affärsutveckling bäst byggs på en sådan kultur och att ett affärsutvecklande partnerskap då kan skapas med bolagens ledningar.

Strukturaffärer, Navbolag
Centralt i Pegrocos affärsverksamhet är att bygga värde i innehaven genom affärsutveckling. Utvecklingsstrategier väljs från fall till fall men omfattar vanligtvis effektivisering och fokusering, utveckling av eftermarknad, samt ofta expansion genom branschkonsoliderande strukturaffärer. En övergripande portföljstrategi för att bygga värde i portföljen är att etablera navbolag. I dessa görs sedan tilläggsförvärv, dels för att konsolidera en fragmenterad marknad, och dels för att komplettera bolagets produkt- och tjänsteerbjudande. Exempel på navbolag i Pegrocos portfölj är Nordisk Bergteknik och Nordic Lift.

Pegrocos ambition är att Pegrocos ägarandel skall komma att överstiga 50 procent. Pegroco konsoliderar för närvarande sex portföljbolag, navbolagen Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, samt bolagen Calormet, eSite Power Systems, Stockholms Spårvägar och Infraservice Group.

Medarbetare

Pegroco Invests medarbetare har en lång erfarenhet av företagsutveckling och företagsaffärer. Medarbetarnas varierade bakgrund gör att bolaget kollektivt har en bred kunskap och erfarenhet. Vår styrka är förmågan i att integrera industriellt kunnande och finansiell kreativitet i en och samma verksamhet och lösning.

Victor Örn

VD

Anställd sedan 2007. Tidigare styrelsemedlem i ett flertal av Pegrocos innehav såsom Bilisten AB, Scandinavian Air Ambulance, Skummeslövsgården AB, Diakrit Int. Ltd och Priority Aero Maintenance. Har även haft uppdrag som interimsVD i Diaktrit Norge, Svensk Flygambulans AB och Gruppo e Figli AB och som Investment Manager, Tumlehed Invest. Victor är civilekonom (MSc) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Antal stamaktier: 300 000

Oscar Rolfsson

CFO

Anställd sedan 2019. Oscar har lång erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans. Tidigare ledande positioner innefattar bl.a. CFO för Byax AB och Vice President/CFO för Diakrit International Ltd. Styrelseledamot AB Farleden. Oscar är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Joakim Winggren

Vice VD

Anställd sedan 2019. Tidigare VD för Almi Invest Västsverige AB och Endorsia International AB. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och företagsledning från bl a Kinnarps AB. Joakim har många års erfarenhet från riskkapitalbranschen och har haft ett flertal styrelseuppdrag i tillväxtföretag. Joakim är civilekonom och innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Robert Malton

Robert Malton

Strategi och affärsutveckling

Anställd sedan 2021. Robert har omfattande erfarenhet som managementkonsult inom finansbranschen med inriktning strategi. Tidigare baserad i London med befattningar inom Inpoint/Aon plc (UK), Advertising.com (UK) och Svenska Handelskammaren i London (UK). Robert är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Peter Sandberg

Founding Partner

Styrelseordförande 2007 - maj 2015. Styrelseledamot sedan 2007. Tidigare VD för Sjätte AP-fonden och Bure Equity AB (publ). Ordförande Teleca AB. Finanschef och ansvarig för corporate finance inom AB Volvo, VD Volvo Norge AS, positioner inom Volvo Credit AB, Volvo Group Finance Europe BV och Sotrot AB. Peter är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Antal stamaktier: 3 000 000. Närståendes antal stamaktier: 736 232.

Johan Sjösten

Analytiker

Anställd sedan 2019. Hade praktiktjänst som analytiker på Pegroco under 2018. Har även erfarenhet från projektarbete på Fjärde AP-Fonden samt praktikarbete på Nordea och Volvo Cars. Johan är civilingenjör (MSc) i Industriell Ekonomi från Umeå universitet med specialisering mot risk management.

Styrelsen

Peter Sandberg

Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2020. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pegroco Transportation Holding AB, AB Flexen Intressenter, Hagabadet AB, Hagabadet Holding AB, RC Hisservice AB, Nordic Lift AB och Accrelium AB. Styrelseledamot i Nordic MRO AB, Nordic MRO Holding AB, FinWire AB, Mechanum Sverige AB, Pegroco Holding AB, Bostadsrättsföreningen Viktor Rydbergsgatan 16, och AB Stockholms Spårvägar. Antal stamaktier: 3 000 000. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Göran Näsholm

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Malef Holding AB, Lefva Fastigheter AB och LW Sverige AB, samt ledamot i Clas Ohlson AB och Martin & Servera AB. Göran var tidigare VD i Ahlsell AB från 1999 till 2015. Göran har en master från handelshögskolan vid Örebro universitet. Antal stamaktier: 1 648 000. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Fredrik Karlsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i B8 Sverige AB samt ledamot i Capillary Concrete AB, Played Top Holding AB, Peak Nordic Management Advisory, Lidingö 1 AB, FrippCo Konsult AB, och FrippCo AB. Fredrik var tidigare Partner och Head of Nordics på 3i där han började 2001. Tidigare har han även varit ansvarig för Private Equity investeringar på sjätte AP-fonden. Fredrik är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Antal stamaktier: 150 000. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Per Grunewald

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2007. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Airglow, AB Mantex AB och i Nordic Furnaces AB. Styrelseledamot i Alelion Energy Systems AB, Stora Hotellet i Fjällbackas Intressenter AB, Business Challenge AB, AB Flexen Intressenter, Clean Invest Scandinavia AB och Pegroco Transportation Holding AB. Ledamot Avd 1 i IVA. Antal stamaktier: 2 517 484. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.