Övriga innehav

Pegroco investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Investeringarna är branschoberoende och innehavsportföljen diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Pegrocos aktieägare. Läs mer om Pegrocos investeringsstrategi under länken Om Pegroco oven.

Pegroco har för närvarande sju aktiva innehav. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen ett antal övriga innehav där Pegrocos ägarandel är mindre. Läs mer om bolagen genom att klicka på respektive bolags länk ovan.