Innehav

Pegroco Invest investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis i Sverige. Vår investeringsfokus är verksamheter med tillväxtpotential.  Vi har inget uttalat fokusområde men vi arbetar främst med verksamheter som redan är etablerade på marknaden.

Investeringskategorier

Pegroco eftersträvar att i sin investeringsportfölj ha en balans mellan investeringskategorierna Bas och Tillväxt. Pegroco bedömer att den balansen över tid ger bästa avkastningen för Pegrocos aktieägare. Under tolvmånadersperioden 1 april 2017 till 31 mars 2018 omsatte Pegrocos bolag i Bas- och Tillväxtportföljerna sammanlagt 1 366 Mkr. Utöver dessa aktiva innehav omfattar portföljen ett antal övriga innehav där Pegrocos ägarandel är mindre. Den sammanlagda omsättningen för tolvmånadersperioden för hela portföljen, inklusive dessa övriga innehav, var 1 815 Mkr.

Övriga innehav

Pegroco har aktiva innehav inom två investeringskategorier, Bas och Tillväxt. Utöver dessa har Pegroco innehav i Nordic Furnaces AB, Hagabadet AB, Finwire AB, Scandinavian Enviro Systems AB, 24Media Network AB, Rabbalshede Kraft AB, Symbrio AB och ECO DC (EcoDataCenter) AB. Läs mer om de större av de bolagen genom att klicka på respektive bolags ruta här nedan.

Hagabadet

Nordic Furnaces

FinWire

Scandinavian Enviro Systems