Värdeskapande rådgivning

Pegroco Advisory erbjuder rådgivning inom försäljning och köp av bolag (M&A), finansiering, och affärsutveckling.

Bred erfarenhet av företagsförsäljningar

Vi har kollektivt lång och bred erfarenhet av investeringsvärderingar och transaktionsprocesser. Tillsammans har Pegrocos medarbetare över 75 års erfarenhet från private equity-branschen och mer än 250 genomförda transaktioner.  Vi kan därför ge kvalificerad rådgivning i samband med försäljning och köp av bolag. Vi kan leda hela processer från identifiering av potentiella köpare/säljare till avslut.

Kapitalanskaffningar

Med vår bakgrund inom corporate finance och vårt breda nätverk så är vi väl rustade för att genomföra kapitalanskaffningar.

Utveckla affärsplan för att skapa värde

Pegrocos medarbetare har även hands-on erfarenhet av affärsutveckling och operationell industriell drift.  Flera av oss har arbetat i ledande befattningar i industriella företag. Vi förstår affärsverksamhetens dynamik. Vi kan bidra till att identifiera expansionsmöjligheter. Kanske är rätt väg att köpa en konkurrent eller ett företag med ett kompletterande produktsortiment. Vi kan ta ansvar för att utveckla en affärsplan som syftar till att bygga värde.  Vi kan göra både den strategiska analysen och räkna på alternativen. Vi är bra på att bena ut var de värdeskapande momenten är i affärsprocessen och på att paketera en framtidsplan i lättförståliga och genomförbara termer

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad vi skulle kunna bistå er med.