Rapporter

Finansiella rapporter m.m.

2023
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – mars 2023 (ladda ner).

Webbsänd presentation av Q1-2023 sänds den 12 maj 2023 kl. 10:00 här

 

2022
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – mars 2022 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – juni 2022 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2022 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2022 (ladda ner)
Webbsänd presentation av Bokslutskommuniké sänds här 2023-02-28 kl 11:00 CET)

Årsredovisning 2022 (ladda ner som uppslag) (ladda ner som enkelsidor)

För att beställa den tryckta årsredovisningen (tillgänglig i början på maj 2021), skicka ett email med dina adressuppgifter till: robert@pegrocoinvest.com

2021
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – mars 2021 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – juni 2021 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2021 (ladda ner)
Delårspresentation januari – september 2021 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2021 (ladda ner)

Årsredovisning 2021 (ladda ner som uppslag) (ladda ner som enkelsidor)

2020
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – mars 2020 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – juni 2020 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2020 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2020 (ladda ner)
Årsredovisning 2020 (ladda ner som uppslag) (ladda ner som enkelsidor)

2019
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – mars 2019 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – juni 2019 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2019 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2019 (ladda ner)
Årsredovisning 2019 (ladda ner)

2018
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – mars 2018 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – juni 2018 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2018 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2018 (ladda ner)
Årsredovisning 2018 (ladda ner)

2017
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – juni 2017 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – mars 2017 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2017 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2017 (ladda ner)
Årsredovisning 2017 (ladda ner)

2016
Kategori, dokument:
Delårsrapport perioden januari – mars 2016 (ladda ner)
Bolagsstämmokommuniké 25 maj 2016 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – juni 2016 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2016 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2016 (ladda ner)
Årsredovisning 2016 (ladda ner)

2015
Kategori, dokument:
Bolagsbeskrivning (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – juni 2015 (ladda ner)
Delårsrapport perioden januari – september 2015 (ladda ner)
Bokslutskommuniké 2015 (ladda ner)
Årsredovisning 2015 (ladda ner)

2014
Kategori, dokument:
Årsredovisning 2014 (ladda ner)